W dniu 1 października 2014 r. odbyła się druga część wyborczego Zjazdu szczecińskiego oddziału Zrzeszenia Prawników Polskich. Zjazd wyborczy okazał się doskonałym momentem na dyskusję nad przyszłością szczecińskiego oddziału ZPP, w szczególności w zakresie działalności na niwie naukowej i sportowej. Uczestnicy zjazdu zgodnie udzielili absolutorium dotychczasowemu Zarządowi oraz pozostałym organom statutowym oddziału. 

W wyniku przeprowadzonych wyborów do zarządu, który obecnie wynosi 10 osób, wybrano:  SSR Radosława Bieleckiego, kuratora sądowego Marcina Filipczaka,  adw. Igora Frydrykiewicza, SSR Katarzynę Grodź, r. pr. Krzysztofa Kapelczaka, r. pr. Alicję Kujawę,  adw. Bartłomieja Mużyło, adw. Łucja Pożogę, SSR Ryszarda Rutkowskiego oraz SSO w st. sp. Henryka Sobocińskiego.

W tym miejscu pragniemy serdecznie podziękować dotychczasowemu zarządowi, któremu dzielnie i niezłomnie przewodniczył SSR Radosław Bielecki, za wkład w rozwój szczecińskiego oddziału przez ostatnich kilka lat. Jednocześnie gratujemy wyboru nowemu Prezesowi SSR Ryszardowi Rutkowskiemu.