1 lipca 2015 roku będzie dniem doniosłej zmiany dla przebiegu procesu karnego. Zmiany, która przez wielu porównywana jest z wprowadzeniem w 1998 roku nowej kodyfikacji karnej. Od miesięcy trwają szkolenia, odbywają się konferencje i toczy się dyskusja nad problematycznymi kwestiami związanymi z nowy przepisami. Ustawodawca niestety nie ułatwia przygotowania się praktykom prawa karnego do nowej sytuacji, jaka czeka nas od połowy roku na sali sądowej, wprowadzając kolejne zmiany do oczekujących jeszcze na wejście w życie ustaw.

Jednym z zasadniczych celów działania Zrzeszenia Prawników Polskich jest doskonalenie wiedzy prawniczej i kwalifikacji zawodowych członków Zrzeszenia oraz innych osób stosujących prawo. Chcemy zachęcać prawników szczecińskich do systematycznego poszerzania wiedzy prawniczej, w tym zwłaszcza w drodze międzykorporacyjnej wymiany doświadczeń i poglądów.

Z tych powodów Oddział Zrzeszenia Prawników Polskich w Szczecinie serdecznie zaprasza na konferencję pt.: "Nowelizacja czy rewolucja w procedurze karnej - o problematyce zmian w procesie karnym po 1 lipca 2015 roku”.


Mamy zaszczyt poinformować, że powyższe wydarzenie honorowym patronatem objęli Prezes Sądu Apelacyjnego w Szczecinie Ryszard Iwankiewicz i Prokurator Apelacyjny w Szczecinie Józef Skoczeń.

Konferencja odbędzie się w dniu 12 czerwca 2015 roku, w sali konferencyjnej Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, od godziny 10.00.

Do udziału zaprosiliśmy prawników każdej profesji, którzy po 1 lipca 2015 roku będą praktykami karnoprocesowych norm prawnych, tj. adwokatów, prokuratorów, radców prawnych i sędziów, a także asystentów sędziów i aplikantów.

W toku konferencji głos zabiorą:
sędzia Sądu Najwyższego Waldemar Płóciennik – Przewodniczący II Wydziału Izby Karnej
"Dalsze zmiany modelu procedury karnej w świetle ustaw: z dnia 28 listopada 2014 r. o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka oraz z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw"

prokurator Józef Skoczeń - Prokurator Apelacyjny w Szczecinie
"Nowy model postępowania przygotowawczego - zmiany w akcie oskarżenia. Rozszerzenie konsensualnych form zakończenia postępowania"

sędzia Sądu Apelacyjnego w Szczecinie dr Andrzej Wiśniewski
"Nowelizacja kodeksu postępowania karnego z punktu widzenia sędziego"

adwokat Marek Mikołajczyk
"Odpowiedzialność obrońcy za wynik procesu karnego. Procesowe i pozaprocesowe obowiązki obrońcy w nowym modelu procesu karnego."

radca prawny Alicja Kujawa - Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie
"Obrońca w procesie karnym - przygotowanie samorządu radców prawnych do nowej roli w zawodzie"


Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w konferencji.

Zgłoszenia w formie elektronicznej prosimy dokonywać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
do dnia 28 maja 2015 roku (liczba miejsc ograniczona pojemnością sali).